myeklund:

My favorite coconut-cat; Rurt Kussell.

myeklund:

My favorite coconut-cat; Rurt Kussell.

catmota:

Suzanne Laura Kammin

catmota:

Suzanne Laura Kammin

crowdedteeth:

Self Portrait
Notable Things: 
1. I miss my long hair!2. It’s too hot! When is it scarf wearing time again?3. My rainbow skull helmet gives me the power of flight, and the ability to procure bahn mi sandwiches instantaneously.4. Cats all the time everywhere, ALL THE TIME.5. Pants - who needs ‘em?

crowdedteeth:

Self Portrait

Notable Things: 

1. I miss my long hair!
2. It’s too hot! When is it scarf wearing time again?
3. My rainbow skull helmet gives me the power of flight, and the ability to procure bahn mi sandwiches instantaneously.
4. Cats all the time everywhere, ALL THE TIME.
5. Pants - who needs ‘em?

Leah Navarro - Noong Unang Panahon
6 plays

NOONG UNANG PANAHON
Itinitik ni Bienvenido Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan (2006)
Nilikha ni Dero Pedero
Inawit ni Leah Navarro
Mula sa Tales of the Manuvu (1977)

Noong Unang Panahon
Ang langit at lupa’y
magkaratig halos
laganap ang tuwa
Kapag sa banga
ni butil ay wala
Ang gubat at ilog
may handang biyaya

Noong Unang Panahon
Ang sikat ng araw
ay nagpapalago
sa bawat halaman
Bakit kaya ngayon
Kay init ng darang
Ilog tinutuyo
parang tinitigang

Noong Unang Panahon
Ang patak ng ulan
pinasasariwa
Dahong naninilaw
ngayo’y nagngangalit
may hanging kasabay
may bahang kasunod
na nakamamatay

Noong Unang Panahon
Ang puso ng tao’y
marunong magmahal
hindi nanloloko
Sa hapis ng iba’y
laang makisalo
Layo’y pumayapa
at hindi manggulo

Pati na ang langit
na dati’y kay baba
ay nagpakalayo
sa ulilang lupa
Bathala gumising
Tuyuin ang luha
ng nananawagan
at nagpapaawa

Noong Unang Panahon
Ang langit at lupa’y
magkaratig halos
laganap ang tuwa
Bathala gumising
tuyuin ang luha
ng nananawagan
at nagpapaawa

Noong Unang Panahon
Noong Unang Panahon
Noong Unang Panahon

Leah Navarro - Bangon Sa Silangan
10 plays

BANGON SA SILANGAN
Itinitik ni Bienvenido Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan (2006)
Nilikha ni Dero Pedero
Inawit ni Leah Navarro
Mula sa Tales of the Manuvu (1977)

urchinsmugler:

As a child, I had an unhealthy obsession with Keroppi, from the Hello Kitty franchise. To this day, he is still my muse and flame.

urchinsmugler:

As a child, I had an unhealthy obsession with Keroppi, from the Hello Kitty franchise. To this day, he is still my muse and flame.

tinkevidia:

Sanrio: Corocorokuririn & Zashikibuta:)

tinkevidia:

Sanrio: Corocorokuririn & Zashikibuta:)

theraccolta:

Scenes from the life of Saint Augustine - Master of Saint Augustine

theraccolta:

Scenes from the life of Saint Augustine - Master of Saint Augustine

Only Filipinos can read this… :D

Only Filipinos can read this… :D